Topcare

David Engelhard nieuwe directeur Stichting Topcare

David Engelhard nieuwe directeur Stichting Topcare

Per 1 maart zal David Engelhard aantreden als directeur van Stichting Topcare. Er is steeds meer belangstelling voor Topcare: op het Topcare-symposium in november jl. in Utrecht waren bijna 500 mensen. Tien organisaties hebben belangstelling voor het Potentials Program om zich voor te bereiden op een proefvisitatie. De Topcare Scholing wordt momenteel als pilot uitgevoerd. De verpleeghuiszorg is goed in Nederland, maar er bestaat een enorme ambitie om de kwaliteit nog verder te verbeteren door onderzoek en opleiding.

Om de ambities van Topcare verder vorm te geven, heeft het bestuur besloten het bureau van Stichting Topcare te versterken en een directeur aan te stellen. David Engelhard werkt sinds 2013 als manager Kenniscentrum bij Topaz en kent de uitdagingen van de zorg en van kennisontwikkeling van binnenuit. Voorheen  was hij hoofd van het Kenniscentrum van VluchtelingenWerk Nederland. Voor hem is het vanzelfsprekend om onderzoek te verbinden aan betere zorg. En om steeds voor ogen te houden wat en hoe professionals kunnen leren om behandelingen voor cliënten te verbeteren.

Het bestuur is blij met de benoeming en ook David verheugt zich erop samen met de deelnemers de ambities van Topcare verder te verwezenlijken. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat hij samen met Rinske Boersma Topcare naar een volgende fase kan leiden.

<< Nieuws

Close
loading...